KOMMUNIKATION SOM DIFFERENTIERAR ERBJUDANDET

Kommunikation som engagerar era medarbetare

Kommunikation som gör er relevanta i omvärlden

AFFÄRSUTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Beachfront Communications är en PR-byrå som jobbar med kommunikation som utvecklar affären. Alla har något att säga, det gäller bara att få någon att uppmärksamma ditt budskap. Vi hjälper våra kunder skapa kommunikation som berör och engagerar. Beachfront Communications hjälper din organisation att paketera sin affär kommunikativt så att den blir relevant och intressant.  Målet är att skapa fler affärer, bygga stolthet och engagemang internt och att långsiktigt verka för en positiv samhällsutveckling. Det är vad vi brinner för. Kommunikation som engagerar. Kommunikation som differentierar. Kommunikation som gör avtryck och ger resultat. Det är vad vi jobbar för. Oavsett om målgruppen är hela samhället, en viss kundgrupp, påverkare, media eller anställda.

BEACHFRONTS PR-KAMPANJER

Beachfront Communications hjälper er att synas och kan paketera och lansera alltifrån nyheter till produkter och frågeställningar. Vi hjälper dig att nå ut; att sälja, profilera eller kanske provocera. Mediet är ju en del av budskapet och vi jobbar utifrån devisen att det alltid gäller att vara smart och hitta den kanal som passar ditt budskap.

BEACHFRONTS KRISKOMMUNIKATION OCH MEDIETRÄNING

Idag är medborgare och konsumenter oerhört medvetna. De granskar, ifrågasätter och vill ha svar. Då gäller det att vara förberedd. Tål din organisation en genomlysning? Vad händer om mindre smickrande omständigheter blir offentliga? Är vi rätt rustade då? Relevanta frågeställningar att ställa sig och som vi är vana att hantera. Vi hjälper våra uppdragsgivare med hela processen från att identifiera de potentiella kriserna till att hantera situationen om den blir akut. Med Beachfronts medieträning tränas era talespersoner och företrädare. Målsättningen är att alla som deltar ska vara bekväma med att prata om organisationen och känna en ökad trygghet i att prata med media generellt. Vi skräddarsyr alltid träningen utifrån varje uppdrags omvärldssituation och levererar konkreta och handfasta verktyg.

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI OCH BUDSKAP

Alla som vill göra ett avtryck behöver ett budskap och oftast börjar vi våra uppdrag här. Vi paketerar hela företagets övergripande budskap, men också för enskilda produkter, tjänster eller påverkansprojekt. Budskap som engagerar, påverkar och blir en snackis innanför och utanför organisationen. Budskap som berättar vilka ni är, på riktigt. Budskap som kan omvandlas till handlingar och därmed göra avtryck. Er strategi blir motorn i kommunikationen och ska se till att alla i organisationen lever varumärket. Du är vad du gör, det är själva grunden i varumärkesbyggandet och utgångspunkten för strategiarbetet.

OM BEACHFRONT COMMUNICATIONS

Vi älskar PR och kommunikation. Men ännu mer att hitta den optimala lösningen, kampanjen eller budskapet i våra uppdrag. Vi tror på långsiktighet och därför satsar vi på långvariga relationer med våra kunder. Det betyder att vi kan stötta med också utmana för att utveckla kommunikationen och förstärka avtrycket. Till vår hjälp har vi några av Sveriges mest erfarna kommunikatörer. Vi arbetar gärna med både lokala och internationella kommunikationsprojekt. Vi har lång erfarenhet av att projektleda komplexa kommunikationsuppdrag och är vana att samarbeta med andra kommunikatinspartners både i Sverige, Norden och resten av världen.

SÅ HÄR ARBETAR VI

För att kommunikationen ska vara relevant måste den bygga varumärket och driva affären/verksamheten framåt. All kommunikation måste utgå från era verksamhetsmål. Det är också vår utgångspunkt när vi jobbar. Vi vill lära känna er och förstå era drivkrafter och utmaningar. Vi tar reda på allt om era målgrupper och hur vi kan engagera dem. Med detta som utgångspunkt identiferar vi det kommunikativa temat som  blir kännetecknet och ledstjärnan för er kommunikation. Ett tema som engagerar med ett innehåll som påverkar och berör människor, företag och samhället.

The medium is the message (Marshall McLuhan)

HÖR AV DIG!

Vill du jobba hos oss?

Kontakta Sara Möndell

sara.mondell@beachfrontpr.se +46 (0)709 35 53 26

Vill du jobba med oss?

Kontakta Carl Forsström

carl.forsstrom@beachfrontpr.se +46 (0)708 33 02 10

Socials

PR-byrå Stockholm, besök oss