2015 kräver nya metoder för PR och kommunikation

Sammanfattningsvis kan väl 2014 sägas ha varit ett turbulent år på många plan. Det som var givna sanningar för ett drygt år sedan gäller inte längre. Varken politiskt eller praktiskt i Sverige och omvärlden. Det påverkar människors förhållande till makten, politiker, institutioner och företag. Och det påverkar även dig och mig som jobbar med kommunikation, marknadsföring eller försäljning vill jag påstå.

Turbulens ger utmaningar som leder till utveckling och nya sätt att lösa problemen på, vilket i slutändan kan vara väldigt positivt, oavsett förutsättningarna. Det gäller även kommunikationsarbetet som måste vara i ständig utveckling i takt med tiden, och med örat mot målgruppen.

En viktig utgångspunkt är att alltid ha en plan för vad du vill åstadkomma och en 12-månaders horisont är bra att utgå från. Utan plan blir kommunikationen oftast reaktiv, där man bara utgår från det som händer i omvärlden, och inte det du själv vill ska hända. Så börja där, men var inte för rigid. Det gäller att kunna anpassa och utveckla utifrån resultat och reaktioner.

De allra mest trendkänsliga företagen jobbar idag utifrån en produktutvecklingsmodell som lite populärt kallas för ”minimum viable product”. En metod att inspireras av. Översatt till svenska kan man beskriva metoden som att man lanserar en tillräckligt bra produkt eller tjänst för marknaden att testa och utveckla. Detta istället för att satsa enorma pengar på att utveckla något och sedan när man är 110 procent nöjd själv, slå på stora trumman och lansera. Flipp eller flopp, det är vid det här tillfället allt avgörs. Alla håller andan.

Med ”minimum viable product” tjänar man istället både tid och pengar genom att låta användarna ge sin input och utveckla innehållet innan en eventuell större lansering med en mer färdig produkt. En väldigt intressant modell som vi kommer få se mer av framöver tror vi.

2015 tror vi att kommunikationsplanerna ska vara lite mer på samma sätt; rörliga och flexibla där vi vågar pröva oss fram lite mer. Strategi, budskap och mål ska förstås vara satta. Men sedan kan man pröva sig fram i delar av utförandet. Särskilt i egna och sociala kanaler, där konsumenterna involveras i kommunikationen kan man experimentera mer, och framförallt dra nytta av den input du får av kunderna. Vänta inte på det perfekta budskapet, bilden eller tillfället utan våga göra mer och oftare för mer feedback från dem ni kommunicerar med. Så låter ni er målgrupp vara med och påverka implementeringen av kommunikationen under året.

Kommunikation är ju ett vitt begrepp som också kan innebära transport eller förflyttning. Den innebörden har aldrig känts mer aktuell än nu.

Välkommen till 2015!